Total Suara Masuk : 0%
WAHIDIN - ANDIKA RANO - EMBAY
0%
0% WAHIDIN - ANDIKA
0%
0% RANO - EMBAY
Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Tangerang P . T inji l Kab. Tangerang Serang Tangerang Tangerang Selatan Cilegon
TANGERANG
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
KAB. TANGERANG
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
TANGERANG SELATAN
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
SERANG
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
KAB. SERANG
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
CILEGON
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
KAB. PANDEGLANG
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
KAB. LEBAK
Persentase (%)
WAHIDIN - ANDIKA
0.00%
RANO - EMBAY
0.00%
Total Perhitungan Suara
Total Suara Pilkada Banten
wahidin rano WIN
Kota Wahidin - Andika Rano - Embay +/- MoE
Tangerang 0.00% 0.00% 0.91%
Kab.Tangerang 0.00% 0.00% 0.66%
Tangerang Selatan 0.00% 0.00% 1.09%
Serang 0.00% 0.00% 1.37%
Kab. Serang 0.00% 0.00% 0.85%
Kab. Lebak 0.00% 0.00% 0.94%
Cilegon 0.00% 0.00% 1.80%
Kab. Pandeglang 0.00% 0.00% 0.96%